Overheidsvakbonden luiden noodklok: Structurele verwaarlozing publieke sector

Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector.
Lees verder

Overheidsvakbonden voorspellen sombere toekomst voor kwaliteit publieke sector

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst.
Lees verder

Geef meer structurele loonruimte!

De financiële afspraken in de vorig jaar afgesloten cao’s voor het Rijk, Defensie, politie en de verschillende onderwijssectoren, zijn voor veel werknemers bij lange na niet voldoende om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren.
Lees verder