Overheidsvakbonden voorspellen sombere toekomst voor kwaliteit publieke sector

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst.

Als het nieuwe kabinet de problemen in de publieke sector niet serieus gaat nemen, voorspellen de overheidsvakbonden een sombere toekomst als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van publieke taken zoals het onderwijs, de politie en de zorg. ‘We moeten echt flink investeren in voldoende en goed opgeleid personeel en daarvoor zijn ook concurrerende arbeidsvoorwaarden nodig’, stellen de voorzitters van de vier overheidscentrales. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan 30 overheids- en onderwijsbonden.

Vandaag sturen de gezamenlijke overheidsvakbonden een brief aan de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees en de fracties van de formerende partijen VVD, D66, CDA en CU. In deze brief roepen ze de partijen op te zorgen voor een sterke publieke sector. Bas van Weegberg, voorzitter van samenwerkende overheidsbonden en lid dagelijks bestuur FNV: ‘Wij zijn verontrust. Zonder meer structurele middelen kunnen de mensen bij de ministeries en gemeenten, onderwijs, Politie. en Defensie hun werk niet goed uitvoeren.’ Collega voorzitters Daniëlle Woestenberg (CCOOP), Jean Debie (AC) en Marc de Natris (CMHF) vullen Van Weegberg aan: ‘Dan komt uitvoering van de overheids-, onderwijs- en veiligheidstaken in het geding, want er zijn al ruim 35.000 vacatures.’

17 miljoen
In de publieke sector werken ruim 1 miljoen mensen, die zich dagelijks met veel passie en betrokkenheid inzetten voor die andere 16 miljoen inwoners van Nederland. Van Weegberg: ‘Maar ze kunnen dat niet alleen. Steun en waardering van hun werkgever is keihard nodig en daar lijkt het echt aan te ontbreken.’

Grote problemen
De problemen zijn structureel en moeten dan ook structureel opgelost worden. Het onderwijs kampt al jaren met grote tekorten aan bevoegd personeel en die nemen dagelijks toe. Defensie en politie missen ruim 15.000 fte’s en doordat de komende periode veel van hen met pensioen gaan zal dit tekort alleen maar toenemen. Ook Rijk en gemeenten hebben al meer dan 10.000 vacatures. Door hoge werkdruk neemt de uitstroom bij de Belastingdienst alleen maar toe. Terwijl de ambtenaren, door onder meer de Toeslagenaffaire, onder extra grote druk staan. Van Weegberg: ‘Als het nu al niet goed gaat bij de uitvoering van publieke taken, hoe moeten we dan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat, denk aan de energietransitie en de veiligheid op straat, adequaat aanpakken’.

Eisen
De overheidsvakbonden willen dat het nieuwe kabinet structureel geld vrijmaakt om de structurele problemen aan te pakken en op te lossen. Ook moet er een inhaalslag komen qua beloning. De lonen in de publieke sector lopen nu te ver achter in vergelijking met andere sectoren. Tot slot willen de overheidsvakbonden dat werknemers meer zeggenschap krijgen bij de uitvoering van taken.

Downloads bij dit artikel

Ook interessant

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder