We zetten ons in voor de belangen van ambtenaren

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de ambtelijke beroepsethiek. Het AC is onafhankelijk en respecteert de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging van iedereen.

Wat doet het AC?

Via het Ambtenarencentrum voeren de aangesloten vakbonden en vakverenigingen het overleg met de sectorwerkgevers over arbeidsvoorwaarden en andere aangelegenheden op personeelsgebied.

Het Ambtenarencentrum is vertegenwoordigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en de Pensioenkamer. Het Ambtenarencentrum heeft een zetel in het bestuur van het ABP. Daarnaast zit zij in het Verantwoordingsorgaan van ABP.

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder

Bestuur Ambtenarencentrum

Voorzitter
Jean Debie
Vice-voorzitter
Ronald Kraan
Secretaris-penningmeester
Albert van der Smissen
Lid namens sectorgroep Onderwijs
Karin Straus
Lid namens sectorgroep Defensie
Erik Westermeijer
Lid namens sectorgroep Rijk
Albert van der Smissen
Lid namens sectorgroep Algemeen
Mark Visser
Lid namens sectorgroep Politie
Xander Simonis
Lid namens sectorgroep Veiligheidsregio's
Ronald Kraan
Ambtelijk Secretaris
Ton van Elst