Geef meer structurele loonruimte!

De financiële afspraken in de vorig jaar afgesloten cao’s voor het Rijk, Defensie, politie en de verschillende onderwijssectoren, zijn voor veel werknemers bij lange na niet voldoende om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren.

De financiële afspraken in de vorig jaar afgesloten cao’s voor het Rijk, Defensie, politie en de verschillende onderwijssectoren, zijn voor veel werknemers bij lange na niet voldoende om de gestegen kosten van levensonderhoud te compenseren. Gevolg: nog meer medewerkers zullen de publieke sector verlaten en het nu al veel te hoge aantal vacatures neemt nog verder toe. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel roepen daarom minister-president Rutte en alle betrokken ministers en staatssecretarissen op, om meer structurele loonruimte op te nemen in de Voorjaarsnota 2023.

Brief aan minister-president

De vier overheidscentrales, waarbij in totaal 30 vakbonden zijn aangesloten (waaronder de VBM), stuurden gisteren (6 april) een brief aan minister-president Rutte en alle betrokken ministers en staatssecretarissen.
Eerder, op 12 september 2022, hadden de centrales al aan de minister-president gevraagd of het kabinet vanuit zijn rol als werkgever, de medewerkers wil compenseren voor de hoge inflatie en energiekosten. Het kabinet nam wel generieke koopkrachtmaatregelen en riep private werkgevers op om de lonen te verhogen, maar deed dat zelf niet. Het (schriftelijke) antwoord van minister Bruins Slot luidde dat financiële compensatie voor de circa 1 miljoen medewerkers loopt via de reguliere afspraken aan de cao-tafel. De centrales zijn hierover niet alleen zwaar teleurgesteld maar ook verbijsterd.

Downloads bij dit artikel

Ook interessant

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder

Overheidsvakbonden: Kabinet moet goede voorbeeld geven en ambtenaren compenseren voor hoge inflatie

Lees verder